Kirkegården

I begyndelsen af 1980’erne besluttede menighedsrådet i Skovlunde at købe et areal af den nedlagte Skovlunde Flyveplads til brug for anlæggelsen af en kirkegård. På dette tidspunkt var behovet for begravelsesplads i København og omegn dækket af de eksisterende kirkegårde, men ønsket om en lokal kirkegård var stærkt.

Kirkegården blev projekteret af landskabsarkitekt Malene Hauxner, som havde vundet en konkurrence om udarbejdelsen af en plan for hele Harrestrup Ådal.

Skovlunde Kirkegård blev indviet den 28. august 1994. Den ligger på landskabets højeste punkt vendt mod Harrestrup Ådal fritidsområde, som den er en vigtig del af. Kirkegården knyttes til Skovlunde landsby af den tidligere vandtårnshøj, som er bevaret. Herfra er der udsigt over kirkegården og det omgivende landskab.

Den ellipseformede kirkegård er omgivet af et kampestensgærde, og det buede stendige, der afgrænser de kunstige bakkeformationer, leder tanken hen på græsklædte bronzealderhøje, hvori vore forfædre nedsatte urner for mange tusinde år siden.

Kirkegården er opdelt i en række landskabsrum, og efterhånden som beplantningen vokser til, vil man kunne opleve lunde, enge og plæner i åbne og lukkede, små og store rum.

Malene Hauxner siger selv: »Det har været hensigten at skabe en frodig og stemningsfyldt kirkegård, hvis første formål selvfølgelig er begravelse, men derudover er det tanken, at den skal indgå i det store landskab som et rekreativt område med en særlig karakter.«

I forbindelse med kirkegården er der opført en mandskabs- og redskabsbygning, men der er ikke noget kapel, da menighedsrådet har haft den opfattelse, at bisættelserne bør foregå fra Skovlunde Kirke.