Skolen

I 1884 blev der opført en ny skolebygning i Skovlunde. Den tidligere skole, der var bygget med stråtag og lervægge, blev revet ned, og på samme sted opførte man en ny skole i solid grundmur og med skifersten på taget. Mens byggeriet foregik, gik børnene i skole på Skovlundegård.

Skolen blev indviet tirsdag den 2. september 1884 af pastor Koch. Sognerådets medlemmer, skolekommissionen, kommunens lærere samt en større forsamling af distriktets beboere overværede højtideligheden.

På dette tidspunkt var Axel Valdemar Dahl lærer i Skovlunde. Han blev i 1896 afløst af Mikkel Christian Gade. Læreren og hans familie boede i den ene ende af skolebygningen, mens der i den anden ende var et stort klasseværelse.

Der var kun to klasser i skolen, »lille klasse« og »store klasse«. Børnene i »store klasse« gik i skole om formiddagen, mens børnene i »lille klasse« gik i skole om eftermiddagen. De fleste af børnene gik kun et år i »lille klasse«, da mange af dem havde lært at læse og skrive i asylet, før de kom i skole. Derefter gik de seks år i »store klasse«.

Drengene og pigerne sad hver for sig i to rækker med en bred gang imellem. I den ene ende af gangen var der en stor, tyk kakkelovn, i den anden ende et kateder. Gangen blev brugt, når læreren spillede violin til salmerne og sangene, og når han pryglede drengene med spanskrøret.

Da den »nye« skole på Torvevej blev indviet i 1936, flyttede børn og lærere hertil, og den gamle skolebygning ophørte med at fungere som skole.

En overgang blev bygningen anvendt som husvildebolig. I dag ejes Skovlunde gamle skole af Ballerup Kommune, som har indrettet bygningen til foreningshus. Kommunen har stillet huset til rådighed for DUI – Leg og Virke samt to politiske ungdomsforeninger, DSU og Konservativ Ungdom.

Lærer Dahl og eleverne i Skovlunde Skole ca. 1895