Skovlundegård

I 1897 overgik Skovlundegård til Anders Vilhelm Christensen, som havde den til 1912.

Den 14. juni 1910 brændte fire gårde og et par huse i Skovlunde. Branden opstod på Lillevangsgård og bredte sig hurtigt til Skovlundegård, Ellekildegård og Rosenlund. Det blev et mægtigt bål, som kunne ses langt omkring. Folk strømmede til fra alle sider bl.a. fra Ballerup Kro, hvor der var bal.

Det var ikke underligt, at ilden bredte sig hurtigt, og at branden fik så stort et omfang. De fleste af landsbyens gårde lå tæt sammen – kun få af dem var blevet udflyttet i forbindelse med udskiftningen – og bygningerne var opført af letantændelige materialer: bindingsværk og stråtag. I bogen »Da jeg er født i Ballerup« nævner Margrethe Christensen, datter af Anders Vilhelm Christensen, der ejede Skovlundegård, endnu en grund:

»I lang tid havde det ikke regnet, alt var så knastørt, desuden var vores staldlænge, hvis tag var af tagpap, netop den dag blevet tjæret. Tagpappet var i sin tid lagt oven på spåntag, så da ilden fik fat hos os, futtede det alenhøjt i vejret, båret langt ud over markerne, helt ud til Hanevad.«

De nedbrændte ejendomme blev genopført på samme sted med undtagelse af Ellekilde, der blev flyttet et stykke ud på marken. Gårdens stuehus ligger stadig ved siden af byggelegepladsen af samme navn på hjørnet af Ballerup Boulevard og Bybjergvej.

Stuehuset på Skovlundegård var brændt ned til grunden, men alle udlængerne stod tilbage med mure og gavle. Over kostalden havde der været brandsikkert loft. Gavlene måtte væltes, men ellers blev det meste af fundamenterne og murene på de to udlænger brugt ved genopførelsen. Den sydlige længe blev dog ikke genopbygget. Opførelsen af det nye stuehus kom hurtigt i gang, og allerede den 18. december 1910 kunne familien Christensen flytte ind.

Den 1. maj 1981 overtog Ballerup Kommune Skovlundegård og stillede efter en gennemgribende istandsættelse stuehuset til rådighed for Ballerup Kunstforening, Skovlunde Kulturråd og kunstnergruppen HESK, som i mange år drev det som kunst- og kulturcenter.

Udlængerne til Skovlundegård og Lillevangsgård blev revet ned, og på deres sted opførte et af kommunens sociale boligselskaber, Kirstinevang, seks to-etagers blokke med andelsboliger – tre omkring hvert stuehus. De nye boliger blev opført i samme byggestil som de tidligere udlænger, så området bevarede sin karakter af landsby. – Skovlundegård var igen blevet firlænget!