Købmand (Skolevej)

Af ældre kilder fremgår det, at der på et tidspunkt har ligget en høkerforretning i Skovlunde. Omkring århundredskiftet var der hele to købmandsforretninger i landsbyen. De lå næsten side om side, og de to forretningsindehavere konkurrerede indædt om kundernes gunst.

Den ene købmandsforretning lå ved siden af skolen. Den blev i mange år drevet af Jørgen Madsen. Da han døde, overtog hans datter Anna Madsen forretningen. Den sidste ejer var Watervaldt. Huset, der rummede købmandsforretningen, eksisterer ikke mere. Det blev revet ned for nogle år siden. På grunden blev der opført et nyt beboelseshus med adressen Skolevej 6.

Købmandsforretningen, som den så ud i 1955.