Kavsbjerggård

Kavsbjerggård er den eneste af Skovlundes gamle gårde, som stadig står, som da den oprindelig blev bygget. Gården lå før udskiftningen vest for gadekæret, men da Ålegård blev flyttet ud, blev Kavsbjerggård opført på det sted i landsbyen, hvor Ålegård havde ligget.

I 1809 blev gården overtaget af Rasmus Poulsen, hvis forældre ejede Kildegård. Samtidig giftede han sig med Ane Christensdatter, som var datter af ejeren af Skovlundegård. Ægteparret fik ikke mindre end ni børn. En af døtrene blev gift med Peder Andersen, som kom fra Glostrup. Han byggede det nuværende stuehus, da han overtog Kavsbjerggård i 1831.

Deres svigersøn, Lars Berthelsen, kom fra Rødovre. Han overtog gården i 1877 og byggede i 1882 de to nuværende staldlænger. Lars Berthelsen var en fremtrædende person i det offentlige liv. Han var bl.a. sognerådsformand fra 1886 til 1891.

I 1924 overtog sønnen, Anders Berthelsen, gården, og året efter opførte han den nuværende ladelænge. Anders Berthelsen var født i 1894. Bortset fra et ophold på Lyngby Landbrugsskole arbejdede han hele sit liv på gården i Skovlunde, hvor svineholdet var en vigtig del af produktionen.

Anders Berthelsen var gift to gange. Da hans første kone døde, giftede han sig med hendes søster, der hed Marie. Ægteparret havde ingen børn, som kunne overtage gården, så da Anders Berthelsen i 1958 ophørte med at drive landbrug, blev jorden solgt fra og udstykket til byggegrunde, mens bygningerne i 1962 blev lejet ud til Erling Christensen, som driver firmaet Electrolyd.

I 1970 solgte Anders Berthelsen bygningerne til Erling Christensen og flyttede med sin kone ind i den gule murstensvilla, som Berthelsen selv havde ladet opføre på hjørnet af Gl. Skovlundevej og Bybjergvej (nuværende Lystoften). I 1983 flyttede ægteparret til det nyopførte plejehjem Lindehaven i Ballerup. Her døde Marie Berthelsen i 1986, og Anders Berthelsen i 1990.

Efterskrift (red.)

Kavsbjerggård blev i 2015 købt af Sandegård A/S, som renoverede gården og udstykkede den til lejligheder. Herved er gården blevet bevaret.