Kildestrædet

Rækkehusene i Kildestrædet blev opført af A/S Chr. Islef og FDB’s arkitektkontor i 1980. De er planforskudte og bygget i røde sten. To år forinden havde samme bygherre opført Skovlunde Center Syd med forretninger og bibliotek. I forbindelse med biblioteket blev der indrettet et beboerlokale.

Imellem rækkehusene står to høje, gamle træer, som er passet ind i bebyggelsen. De stod oprindelig i gården Rosenlunds have. Gården lå nemlig der, hvor rækkehusene står i dag.

På Rosenlund fandtes tidligere en pivilegeret kro. I 1759 blev fæstet på gården på grund af »vanmagt« afstået til Peder Olsen. Han var sognefoged og fik i 1764 bevilling som værtshusholder. Da Lars Pedersen ved ægteskab med enken overtog gården i 1772, fik han bevilling til krohold, værtshus og brændevinsbrænding.

Bønderne i Skovlunde havde ry for at være velhavende. I en gammel remse hedder det: »Skovlunde tager guldbægeret frem…« Især skal kromanden Ole Olsen, der ejede Rosenlund 1774–92, have været meget velstående.

På et tidspunkt skal der ifølge Axel H. Pedersen have været meget uro i kroen på grund af det holstenske rytteri, som var indkvarteret i byen og omegnen, og i 1791 skal en mand være blevet dræbt i slagsmål på gaden uden for kroen.

I 1796 blev Søren Christensen, der havde Rosenlund 1792–1826, involveret i en retssag. Han blev for ulovligt brændevinssalg idømt en mulkt på 8 rigsdaler til husmand Niels Jensen, der havde angivet ham, samt et gebyr på 24 skilling til dommeren. I 1825 blev den privilegerede kro på Rosenlund nedlagt.

Det fortælles, at der fandtes en hest på gården, som ingen kunne komme i nærheden af, når den stod i stalden om natten. En karl, som forsøgte, sagde bagefter, at det turde han ikke indlade sig på igen. Beboerne i Skovlunde fortæller, at da man under oprydningsarbejdet efter den store brand i 1910 fjernede gulvet i den tidligere staldbygning, fandt man knoglerne af et menneske. Ifølge overleveringen skulle det være en bissekræmmer, som var myrdet og skjult her. Derfor havde der været spøgeri i stalden.

I foråret 1972 brændte Rosenlund igen. Kommunen, der på dette tidspunkt ejede gården, havde stillet lokaler på gården til rådighed for en gruppe unge, der var organiseret i en forening, men efter branden blev samtlige bygninger på ejendommen revet ned.

Gården Rosenlund