Mejeriet

I 1885 forpagtede Lars Nielsen nogle gårdes mælk og oprettede Skovlunde Mejeri, hvorfra han drev mælkehandel i København.

I 1910 blev mejeriet ombygget og udvidet, og der blev installeret en centrifuge. På et vist tidspunkt kørte der 12 vogne om dagen til København med mælk og fløde. I de tre sidste år, Lars Nielsen drev mejeriet, kørte der ikke andre fra Skovlunde til København med mælk. De andre mælkeforpagtere havde givet op eller overdraget deres forretninger til Lars Nielsen, som på dette tidspunkt havde to køretøjer i gang. Det ene køretøj var en bil.

I 1921 overdrog Lars Nielsen mejeriet til sin søn, Johannes Nielsen. I forbindelse med overtagelsen fik Johannes Nielsen installeret en »Maglekilde Indvejningsvægt, Triumph Pasteur samt opretstaaende Kedel og Dampmaskine.«

I 1931 havde mejeriet 18 leverandører med ca. 200 køer. Mejeriet anvendte fortinnede transportspande til mælken, men producerede ikke smør og ost. Personalet bestod på dette tidspunkt af en mejerist og en kusk.

Johannes Nielsen drev Skovlunde Mejeri, indtil centraliseringen af den københavnske mælkehandel trådte i kraft i 1941. I 1961 overtog Foreningen Storkøbenhavns Mejerier Skovlundedistriktet.